Rút tiền thẻ tín dụng tại Hải Phòng, Địa chỉ đáo hạn thẻ tín dụng Tòa nhà Techcombank – D'Capitale Số 119 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, HN Rút tiền thẻ tín dụng tại Hải Phòng, Địa chỉ đáo hạn thẻ tín dụng 0966666519
Rút tiền thẻ tín dụng tại Hải Phòng, Địa chỉ đáo hạn thẻ tín dụng Rút tiền thẻ tín dụng tại Hải Phòng, Địa chỉ đáo hạn thẻ tín dụng Rút tiền thẻ tín dụng tại Hải Phòng, Địa chỉ đáo hạn thẻ tín dụng Rút tiền thẻ tín dụng tại Hải Phòng, Địa chỉ đáo hạn thẻ tín dụng

Vay Tiền Mặt Trong Ngày Bằng CMND Lãi Suất Thấp Tại Hà Nội

TIN TỨC MỚI NHẤT

Mẫu Giấy Vay Tiền Viết Tay Đơn Giản, Ngắn Gọn, Hợp Pháp
08 Tháng Mười Một 2023 :: 10:33 CH :: 83 Views :: 0 Comments :: Blog

Vay tiền là giao dịch dân sự tương đối phổ biến trong cuộc sống ngày nay. Thông thường, các giao dịch này dễ dàng thực hiện thông qua giấy tờ viết tay. Vậy, vay tiền có được viết tay có pháp lý không? Mẫu giấy vay tiền viết tay đơn giản thế nào?

[MỤC LỤC]

Mẫu giấy vay tiền viết tay đơn giản

1. Giấy vay nợ viết tay có hiệu lực không?

✔ Căn cứ theo điều luật của Bộ luật Dân sự năm 2015  quy định về hợp đồng vay tài sản. Cụ thể: “Hợp đồng cho vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên với nhau. Trong đó bên cho vay sẽ giao tài sản cho bên đi vay. Và khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả lại cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng như số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc theo pháp luật quy định”. Theo như điều luật này không quy định bắt buộc về hình thức của hợp đồng vay tài sản. Và cũng không yêu cầu hợp đồng phải công chứng hoặc chứng thực đối với hợp đồng vay. Do vậy, giấy vay nợ viết tay vẫn được coi là một hợp đồng vay tài sản và cũng có giá trị pháp lý.

✔ Cũng theo quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015 về nghĩa vụ trả nợ của người vay. “Bên vay tài sản là tiền mặt thì cần phải thanh toán đủ tiền khi đến hạn trả ”. Khi đó, nếu người vay không thực hiện việc trả nợ cho bên cho vay theo như đúng thời hạn ghi nhận trong giấy vay nợ. Khi đó bên cho vay có quyền khởi kiện người vay ra Tòa án. Cụ thể là tòa án nhân dân cấp huyện nơi người vay cư trú để yêu cầu tòa án giải quyết vụ việc này và buộc người này phải hoàn trả tiền gốc và lãi vay (nếu có) cho bên cho vay.

✔ Khi nộp hồ sơ khởi kiện, Bên cho vay sẽ phải nộp kèm bản chính giấy vay nợ viết tay cho tòa án theo như quy định Điều 84 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Giấy vay nợ viết tay sẽ được tòa làm căn cứ để xác định yêu cầu hay sự phản đối của đương sự. Đây cũng là căn cứ pháp lý để xét xử để giải quyết đúng đắn vụ việc dân sự.

✔ Việc Bên vay không thừa nhận rằng đây là chữ ký của mình trên giấy vay. Khi đó, người vay cần phải đưa ra chứng cứ để chứng minh (khoản 2 Điều 79 Bộ luật Tố tụng dân sự). Hoặc khi đó theo yêu cầu của đương sự tòa án sẽ tiến hành trưng cầu giám định đối với chữ ký của bên vay theo như Điều 90 Bộ luật Tố tụng dân sự).
Xem thêm: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi lớp 7

Mẫu giấy vay tiền viết tay đơn giản
Giới vay nợ viết tay có hiệu lực pháp lý khi hai bên thỏa thuận với nhau

2. Mẫu Giấy vay tiền viết tay đơn giản nhất, hợp pháp

Mẫu giấy vay tiền viết tay đơn giản số 01:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHO VAY TIỀN

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm …..

Tại địa điểm:…………………………………………

Chúng tôi gồm có:

Bên A: (bên cho vay)

Họ và tên:………………………………………………

Số CMND:…….Ngày cấp:…… Nơi cấp:…………

HKTT:……………………………………… …………

Chỗ ở hiện tại:…………………………… …………

Bên B: (bên vay)

Họ và tên:………………………………… ……………

Số CMND:……….Ngày cấp:…………… Nơi cấp:……

HKTT:……………………………………… ………………

Chỗ ở hiện tại:…………………………… ………………

Bên A đồng ý cho bên B vay tiền với nội dung chính như sau:

Số tiền cho vay bằng số: ……………………..….VND

(Số tiền bằng chữ:………………………………………..)

Mức lãi suất:…………………………..……………………

Thời điểm thanh toán:…………………..…………………

Thời điểm thanh toán lãi:………………..…………………

Thời điểm thanh toán gốc:…………………………………

Phương thức thanh toán:………………….…………………..

Cam kết của các bên:……………………………………………

BÊN CHO VAY                                                                                         BÊN VAY

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                            (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy vay tiền viết tay đơn giản số 02:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………….., ngày …… tháng ….. năm ……

GIẤY VAY TIỀN

1/ Thông tin bên vay:

Ông: ……………………………………………………………………. 

Ngày sinh: …………………..

Số CMND/ Căn cước công dân: ……………………… do Công an tỉnh/ thành phố …………… cấp vào ngày…..tháng…..năm…….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………

Bà: …………………………………… Ngày sinh: ……………………………………………………..

CMND số: ……………………. do Công an tỉnh ……………. cấp ngày…..tháng…..năm…….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………

Ông ……. và bà ……. Hiện đang là vợ chồng hợp pháp theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số ngày …………. Tại Nơi đăng ký …………….

2/ Thông tin bên cho vay:

Ông: ……………………………………………………….. Ngày sinh: ……………………………….

CMND số: ………………………… do Công an tỉnh ……………. cấp ngày…..tháng…..năm….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………….

Bà: …………………………………………….. Ngày sinh: …………………………………………..

CMND số: ……………………. do Công an tỉnh…………….cấp ngày…..tháng………năm…….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………….

Ông ………………………… và bà ………… là vợ chồng hợp pháp theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số ………………. ngày …………………….. Tại nơi đăng ký …………………..

3/ Tài sản vay và lãi suất vay:

Bên vay tự nguyện vay tiền của bên cho vay với Số tiền là: ………………… đồng, bằng chữ: ……..

Với lãi suất: ……%/tháng, trong khoảng thời gian là…………… tháng, kể từ ngày: ……………………..

Những thỏa thuận khác: (thỏa thuận giữa hai bên, ví dụ trả lãi theo tháng, quý hay tới hạn khi nào, vốn cho trả dần dần hay trả 1 lần cho tới hạn ………. Tài sản bảo đảm là ……………………………….. Có thể viết sẵn chúng bằng giấy ủy quyền sử dụng, bán ngôi nhà đó (có chữ ký hợp pháp) cho bên cho vay – nếu như cần)

4/ Mục đích vay: ………………………………………………………………………………………..

5/ Cam kết:

Bên vay cam kết sẽ trả lại nợ gốc và lãi theo đúng nội dung đã thỏa thuận nêu trên. Nếu sai, bên vay sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và sẵn sàng phát mãi tài sản do bên vay làm chủ sở hữu để thanh toán cho bên cho vay.

Bên vay                                                                                          Bên cho vay

Người làm chứng                  Xác nhận của UBND xã/phường/phòng công chứng (nếu có)

Mẫu giấy vay tiền viết tay đơn giản
Mẫu giấy viết tay cho vay

3. Những lưu ý khi làm Giấy vay tiền viết tay

Về hình thức, Mẫu giấy vay tiền viết tay đơn giản hơn so với dạng Hợp đồng vay đồng. Tuy nhiên, để Mẫu giấy vay tiền viết tay đơn giản, ngắn gọn nhưng vẫn mang tính pháp lý thì cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Thông tin người vay: Cần điền đầy đủ thông tin về họ tên, năm sinh, giấy tờ tùy thân (CMND/ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu), địa chỉ liên lạc và số điện thoại…

- Số tiền vay và thời hạn cụ thể: Số tiền vay phải được ghi cả bằng số và chữ, thời hạn vay nếu cụ thể theo số tháng, số năm. Hai bên cũng có thể thỏa thuận việc rút ngắn hoặc kéo dài thời hạn cho vay tuy nhiên phải ghi rõ vào Giấy vay tiền.

- Lãi suất: Mẫu giấy vay tiền viết tay đơn giản dù có hay không tính lãi suất thì cũng cần ghi rõ vào trong văn bản. Trường hợp không tính lãi thì cần ghi rõ là cho vay không tính lãi.

Với trường hợp cho vay có tính lãi suất, cần ghi rõ thời điểm tính lãi suất này từ khi nào, mức lãi suất là bao nhiêu…

Lưu ý, theo quy định khoản 1 Điều 468 của Bộ luật Dân sự 2015 thì lãi suất không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay. Bên cạnh đó, lãi suất cho vay tối đa trung bình một tháng sẽ là 1,666%/tháng. Nếu như cho vay với lãi suất cao gấp 05 lần mức lãi suất này (tức quá 8,33%/tháng) có thể bị truy cứu hình sự về tội cho vay nặng lãi.

Mẫu giấy vay tiền viết tay đơn giản
Những lưu ý khi thỏa thuận làm giấy viết tay cho vay

- Về Phương thức trả nợ: Hai bên có thể thỏa thuận trả nợ bằng nhiều phương thức khác. Tuy nhiên trong giấy vay tiền cần nêu rõ chọn phương thức trả nợ. Có thể chuyển khoản hay tiền mặt?, bằng tiền hay tài sản khác?..

Cam kết việc trả nợ: Bên vay cam kết về việc trả nợ theo đúng hạn, đúng số tiền vay và lãi suất vay (nếu có). Còn bên cho vay cũng cam kết về việc trả lại tài sản mà bên vay đã thế chấp trước đó (nếu có) sau khi bên vay đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ.

Giấy vay tiền cần có ít nhất 02 bản. Bên vay và bên cho vay mỗi bên giữ một bản giống nhau. Khi làm Giấy vay tiền viết tay, các bên cũng có thể nhờ làm chứng của một bên thứ 03 để đảm bảo, cũng như phòng tránh rủi ro tối đa.

Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ thông tin chi tiết về Mẫu giấy vay tiền viết tay. Hy vọng với mẫu đơn trên, bạn có thể thực hiện giao dịch một cách nhanh chóng, hợp pháp. Ngoài ra, để vay vốn ngân hàng bạn cũng có thể liên hệ Vayvontechcombank.vn để nhận tư vấn.

 
Comments
Hiện tại không có lời bình nào!
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

TIN BÀI KHÁC
Dịch vụ vay tiêu dùng lãi suất thấp Hải Dương giải ngân nhanh chóng. 30/01/2024
Dịch vụ vay tiền mặt tại Hải Dương thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh. 30/01/2024
Dịch vụ vay tiền nhanh tại Hải Dương đơn giản, giải ngân nhanh chóng. 30/01/2024
Dịch vụ vay tín chấp tại Hải Dương thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh. 30/01/2024
Dịch vụ vay tiền nóng ở Hà Nội thủ tục đơn giải, giải ngân nhanh. 30/01/2024
Dịch vụ cho vay tiền nhanh Hà Nội giải ngân nhanh chóng. 30/01/2024
Dịch vụ vay tiền lãi suất thấp tại Hà Nội thủ tục đơn giản, nhanh gọn. 30/01/2024
Dịch vụ vay tiền gấp Hà Nội thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng. 30/01/2024
Vay tiền online Hà Nội thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng. 30/01/2024
Thủ tục vay thế chấp sổ đỏ tại Nam Định đơn giản, giải ngân nhanh. 30/01/2024

  DỊCH VỤ CHÍNH  
  LIÊN HỆ CHÚNG TÔI  
Email
Tên
Số điện thoại
Tin nhắn
Gửi thông tin

 
  LƯỢT TRUY CẬP  
Visits Lượt truy cập:
Các khách hàng Ngày hôm nay: 46
Số thành viên Ngày hôm qua: 96
Tổng Tổng: 5087
Vay Tiền Mặt Trong Ngày Bằng CMND Lãi Suất Thấp Tại Hà Nội
TECHCOMBANK
Địa chỉ: Tòa nhà Techcombank – D'Capitale Số 119 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, HN
Email: ngocthang.tera@gmail.com
Hotline: 0966666519
Website: vayvontechcombank.vn
VỀ CHÚNG TÔI
DỊCH VỤ CHÍNH
Vay Tiền Mặt Trong Ngày Bằng CMND Lãi Suất Thấp Tại Hà Nội Vay Tiền Mặt Trong Ngày Bằng CMND Lãi Suất Thấp Tại Hà Nội Vay Tiền Mặt Trong Ngày Bằng CMND Lãi Suất Thấp Tại Hà Nội Vay Tiền Mặt Trong Ngày Bằng CMND Lãi Suất Thấp Tại Hà Nội

TECHCOMBANK
Cơ sở : Tòa nhà Techcombank – D'Capitale Số 119 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, HN
Email: ngocthang.tera@gmail.com
Hotline: 0966666519
Website: vayvontechcombank.vn

27 Tháng Hai 2024    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by vayvontechcombank.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin